Kedy je treba deti priviesť?

Kedy je treba deti priviesť?

Hodina v pondelok a v piatok začína o 16.00 a končí 16.45 odchodom do spŕch a šatní. V utorok a vo štvrtok je začiatok o 17.00 a koniec o 17.45 hod. Nie je vhodné, aby prichádzali deti príliš skoro do objektu, nakoľko je to vysokoškolský objekt, kde prebieha výuka a deti tam nemá nikto pod kontrolou. Tréneri preberajú deti v bazéne a odovzdávajú rodičom po hodine do šatní. Parkovisko pred bazénom SPU je vyhradené iba pre zamestnancov SPU, preto odporúčame prísť s dostatočným predstihom a parkovať v OC Mlyny.

Správy a novinky

Prihláste sa na odber noviniek a dôležitých oznamov o škole plávania Nemo...