Koľko detí v skupine máva jeden tréner?

Koľko detí v skupine máva jeden tréner?

Na jedného trénera je v dráhe počítaná skupina najviac 10 detí, je to však veľmi individuálne, záleží od schopností a nadania detí. Deti musia mať svoj priestor nato, aby sa rozvinuli ich plavecké schopnosti.

Správy a novinky

Prihláste sa na odber noviniek a dôležitých oznamov o škole plávania Nemo...