Prečo plávať

Prečo plávať

Prečo plávať?Plávanie je ideálna pohybová aktivita pre človeka, nedá sa nahradiť inou pohybovou aktivitou. Možno ňou kompenzovať nielen pracovné vyťaženie, ale má aj osobitný význam pre harmonický a správny vývoj detí. Plávanie pozitívne pôsobí na srdcovo-cievny, nervový, dýchací i svalový systém. Schopnosť vedieť plávať zvyšuje kvalitu života človeka. V súčasnej dobe "bazénového" boomu, kedy každý druhý rodinný dom má na svojej záhrade bazén, dostupnosti dovoleniek a oddychu pri mori, v rôznych wellness centrách a thermal parkoch je plávanie a bezpečný pohyb vo vodnom prostredí nevyhnutnou zručnosťou každého človeka a detí zvlášť.

Ako to funguje

Odlišné teploty vody a vzduchu otužujú celý organizmus človeka, čo pôsobí preventívne proti najrôznejším chorobám. Striedavé zaťaženie jednotlivých častí ľudského tela pozitívne vplýva na ich celkové rovnomerné rozvíjanie, hlavne u detí a mládeže. Pri plávaní pôsobí na človeka neobvyklé prostredie, ktoré priaznivo vplýva na organizmus. Nadľahčovanie hmotnosti človeka vodou vyvoláva príjemný pocit uvoľnenia a ľahkosti. Umožňuje nenásilné pohyby pre nadmerne zaťažované kĺby a rytmicky strieda napínanie svalstva a jeho uvoľňovanie. Posilňujú sa svaly hrudníka, ramien, stehien a hlavne svalstvo na chrbte, ktoré podporuje prevenciu ochorení platničiek. Vodné prostredie má rovnako pozitívny vplyv na krvný obehový systém. Samo ponorenie do vody s teplou 18 až 30 stupňov celzia vyvoláva väčšinou pokles tepovej funkcie. Plávanie vo vodorovnej polohe potom významne odbremeňuje prácu srdca, lebo sa podstatne uľahčuje návrat krvi z veľkého obehu. Pri dýchaní v pokoji sa zamestnáva asi pätina pľúcnej hmoty, čo zapríčiňuje, že sa celá časť pľúc dobre neprekrví. Pri plávaní sú podmienky pre hlboké dýchanie osobitne priaznivé. Tlak vody na stenu hrude napomáha vydýchnutie, robí ho účinnejším a núti svalstvo hrudníka k intenzívnejšej práci. Veľmi prospešná je aj rovnomerná frekvencia dýchania a zvýšenie pľúcnej kapacity.

Pravidelným plávaním získavame schopnosť udržať pružnosť pľúcnej hmoty a správnu pohyblivosť hrudného koša až do neskorého veku. Plávanie pozitívne vplýva na správne držanie tela, formuje jeho problémové partie, odbúrava nadbytočné tuky, zlepšuje fyzickú a psychickú kondíciu, obranyschopnosť a imunitu. Pobyt vo vode výrazne ovplyvňuje metabolizmus, krvný obeh, dýchanie a funkciu žliaz s vnútornou sekréciou, je prebúdzačom energie pre cievny systém a látkovú výmenu. Pri každej intenzívnej aeróbnej činnosti sa telo zahreje a vyrába teplo. No a práve to teplo je z tela odvádzané vodou rýchlejšie ako vzduchom. Tým sa energetický výdaj niekoľkonásobne zvýši. A keďže sa teplo neodvádza potením, ale vodou, nezaťažuje sa ani krvný obeh.

Hľadáte ďalšie informácie o plávaní? Neváhajte a kontaktujte nás...

Pozrite si niekoľko fotografií z našich plaveckých tréningov.

Správy a novinky

Prihláste sa na odber noviniek a dôležitých oznamov o škole plávania Nemo...